1.ročník Malého folklorního festiválku.

20.08.2013 16:11

     V neděli 16. června 2013 se konal na žabím rynku 1. ročník Malého folklorního festiválku.Kdo jej pořádal? No přece Dětský folklorní soubor Klimentek.(DFS Klimentek). Sice nás hned ráno trochu postrašilo počasí a během průběhu pozlobilo ozvučení, ale jinak vše dopadlo dobře. Vystoupení malých z Klimentku, Pentličky z Boršic a velkých dětí z Klimentku se všem líbilo. Jen nás mrzí malý zájem občanů našeho městyse. Kdyby nebylo rodičů vystupujících dětí, tak by soubory hrály před prázdným jevištěm. Chceme poděkovat všem, kteří nám pomohli 1. ročník MFF uskutečnit. Děkujeme paní K. Mynářové, Kulturnímu klubu a městysu Osvětimany. Paní Marii Klučkové a Monice Marečkové za šití krojů pro mladší děti, paní Simoně Vaškové, Monice Hlaváčkové a Petře Pelikánové za šití krojů pro starší děti. Paní Blance Blažkové za propagaci.O občerstvení se postaraly paní Jiřina Křemečková a Hana Márová. Samozřejmě je potřeba poděkovat paní Janě Zálešákové za zajišťování materiálu na kroje. Vedoucí souboru: Hana Motalová, Pavla Chaloupková, Patrik Slovák.