HISTORIE SOUBORU

 

Historie DFS Klimentku je zatím velmi krátká. Soubor vznikl teprve v roce 2010. I za takhle krátkou dobu si vybudoval své jméno v obecním dění. Vystupuje na mnoha kulturních a společenských akcích v rámci obce, pravidelně pořádá své zkoušky a není snad jediného občana, ketrý by nevěděl, co "Klimentek" je.

Absolvovaná vystoupení:

  • Den Matek
  • Posezení u cimbálu s ochutnávkou vín
  • Slovácké hody s právem v Osvětimanech
  • Velké setkání všech důchodců
  • Předvánoční koleda
  • Vánoční rozjímání
  • Vítání Jara
  •